Կբարձրանա՞ արդյոք նվազագույն աշխատավարձը

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի առաջին տեղակալ Գեմաֆին Գասպարյանը հայտարարել է. «Վերջապես Աշխատանքի և սոցիալական հետազոտությունների ազգային ինստիտուտի 2019 թվականի մայիսի կատարված հետազոտության արդյունքներով Հայաստանի հարցված թվով 1580 գործատուներ պատասխանել են նվազագույն աշխատավարձի իրենց կողմից ենթադրվող օրինաչափ մեծության վերաբերյալ հարցին։ Հատկանշական է, որ հարցմանը մասնակցած գործատուների էական մասը առաջադրել են նվազագույն աշխատավարձի որոշ բարձրացումներ։ Արդյունքում ստացվել է, որ նվազագույն աշխատավարձի միջին կշռված չափը ըստ գործատուների պետք է լինի 70,254 դրամ»։