Հայաստանից արտագաղթը նվազել է

Հայաստանի Միգրացիոն ծառայության լրատվական ծառայությունից հայտնում են, որ 2019թ. 9 ամիսների տվյալների համաձայն՝ սահմանահատումների սալդոն կազմել է -9857

2018թ. այդ թիվը կազմել է -15695, 2017-ին՝ -53,912, իսկ 2016-ին՝ -86,694. ցուցանիշը 2016-ի համեմատ բարելավվել է 88,6 %-ով ,

ՀՀ քաղաքացիների սահմանահատումները կազմել են -35549, 2018-ին՝ -42,182, 2017թ-ին՝ -75,015, 2016-ին՝-98,902. 2016-ի համեմատ ցուցանիշը բարելավել է 64 %-ով , օտարերկրացիներինը՝ + 25692,
2018թ.՝ 26,487, 2017-ին՝ 21,103, 2016-ին՝ 12,208. 2016-ի համեմատ ցուցանիշը բարելավվել է 52,5%-ով: